OLFIs redaktør dømt for injurier

Københavns Byret afsagde tirsdag den 18. januar dom i den sag, vi i april 2020 anlagde imod Peter Ernstved Rasmussen, netmediet Olfi.dk, i anledning af, at mediet i en række artikler havde beskyldt os
for uordentlighed i forbindelse med salget af to RHIB-fartøjer og jet-ski til Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Dommen giver os fuldt medhold i, at beskyldningerne var ubegrundede og konkluderer:

”Thi kendes for ret
De udsagn, der er fremsat af Peter Ernstved Rasmussen om, at Forsvarsministeriets Materiel – og Indkøbsstyrelse,
FMI’s, køb af RHIB-fartøjer og jetski hos Copenhagen Global og Jeppe Handwerk er sket uden overholdelse af gældende regler, herunder om korruption, kendes ubeføjede”

Retten tillægger os endvidere en godtgørelse for tort (”svie og smerte”) på 50.000 kr. Dem donerer jeg til et velgørende formål.

Vi havde også nedlagt påstand om, at Peter Ernstved Rasmussen skulle straffes for de fremsatteinjurier, hvilket efter retspraksis typisk udløser 5 – 10 dagbøder á 500 kr. Dommeren var enig i, at der var fremsat injurier, men imødekom ikke påstanden om bøder.

Det skyldtes at sagen oprindelig blev anlagt alene af koncernens moderselskab, Copenhagen Group A/S, som min advokat mente – og stadig mener – var berettiget til at påtale sagen på hele koncernens vegne.

Det vigtige for mig er ikke bøderne, men at vi – efter rettens grundige gennemgang af de mange hundrede sider papirer i sagen – er blevet renset for beskyldningerne om manglende ordentlighed og har fået fastslået, at Olfi.dk’s beskyldninger var grundløse.

Det er glædeligt, at retten også er enig i – og med dommen har understreget – at der er grænser for, hvad man kan tillade sig at ytre eller skrive om andre personer og virksomheder. Det er dog ikke en sag, jeg fejrer, men jeg er naturligvis tilfreds med, at tavlen nu er visket ren.

Danmark har brug for både ordentlige virksomheder OG for en kritisk presse, der, ligesom det oftest er tilfældet, undersøger sagerne ordentligt, før de publicerer dem.

Jeppe Handwerk
19. januar 2022

Pressehenvendelser kan rettes til Trine Baadsgaard: 20676345