Fakta om Salg og Levering af 2 stk. USMI 11M NSW RIB

Dele af pressen har i en række artikler omtalt vores, Copenhagen Global (CPHGLOBAL), leverance af to nye 11 meter Naval Special Warfare Rigid Inflatable Boats (NSW RIB) til Frømandskorpset (FKP). Desværre indeholder omtalen en lang række ukorrekte oplysninger, som vi ønsker at korrigere med dette fakta ark.

 • CPHGLOBAL har siden 2014 været eksklusiv forhandler af fartøjer fra den amerikanske bådproducent United States Marine Inc. (USMI) i samtlige EU-lande og i Afrika.
 • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) bad i 2017 CPHGLOBAL om tilbud på køb at to nye 11 meter NSW RIB’er fra USMI. Det var et krav, at fartøjerne skulle være fra USMI, da de skulle kunne indgå i multinationale indsatser samt være magen til Frømandskorpsets tre eksisterende fartøjer fra USMI, så der af operative, logistiske og økonomiske årsager kunne opnås en ensartet flåde.
 • I december 2017 fremsendte CPHGLOBAL to tilbud om levering af to nye USMI 11 meter NSW RIB’er. Det ene tilbud indeholdte FPT-motorer, imens det andet tilbud indeholdte Cummins-motorer. Begge motortyper anvendes til både militære og civile formål.
 • Fartøjsproducenten, USMI, anbefalede FPT-motorer, da disse passer bedre fysisk til montering i fartøjerne og dertil har bedre motorkraft-ydelse.
 • FMI traf i samråd med Specialoperationskommandoen (SOKOM) og FKP beslutning om valg af FPT-motorer, hvorefter CPHGLOBAL fremsendte endeligt tilbud indeholdende FPT-motorer i februar 2018.
 • Købet blev indgået som en rammeaftale mellem CPHGLOBAL og FMI, der giver FMI ret til at købe op til tre yderligere fartøjer – og dermed i alt fem – på samme vilkår. Rammeaftalen blev forhandlet og indgået i februar 2018 mellem CPHGLOBAL og FMI. FMI var bistået af Kammeradvokaten.
 • Der er ikke gennemført et EU-udbud, da CPHGLOBAL er eksklusiv forhandler og derfor eneste firma, der kan byde på et evt. EU-udbud mhp. levering af USMI fartøjer. FMI kontrollerede, at CPHGLOBAL’s tilbud var til markedspris ved at indhente priser fra det amerikanske Forsvar, der har indkøbt flere end 200 11 meter NSW RIB’er fra USMI.  CPHGLOBAL’s tilbud var mest fordelagtigt for FMI mht. pris og leveringstider, hvortil kommer fordelen ved en lokal leverandør med mulighed for efterfølgende lokal servicering/vedligeholdelse.

Leveringen er sket rettidigt og uden mangler:

 • Udbuddet og købsaftalen med CPHGLOBAL omfatter sejlklare fartøjer uden navigation, kommunikation og sensorer. FMI har derfor efterfølgende skulle installere valgte tekniske løsninger på egne værksteder.
 • FMI, SOKOM og FKP prøvesejlede og godkendte CPHGLOBAL’s leverance hos USMI i USA i december 2018. Fartøjerne gennemgik her de foreskrevne Harbor Acceptance Tests (HAT)  og Sea Acceptance Tests (SAT), som begge bekræftede, at fartøjerne opfyldte de krav, der var specificeret i udbuddet og købsaftalen med CPHGLOBAL, herunder kravene til fart og acceleration med og uden vægt.
 • Fartøjerne blev herefter fragtet til CPHGLOBAL i Danmark, der leverede fartøjerne fysisk til FMI den 1. februar 2019. Leverancen blev godkendt og betalt i umiddelbar forlængelse herfra. Dermed opfyldte CPHGLOBAL til fulde sin kontrakt.
 • Som en normal del af leverancer fra USMI indgår 14 dages prøvesejlads og finjustering af fartøjerne i et samarbejde mellem FMI, FKP, USMI og CPHGLOBAL. Formålet med denne aktivitet er justering af motorer og tekniske installationer samt ikke mindst at udveksle viden og erfaring mellem kunden og leverandøren. Aktiviteten var planlagt til at finde sted hos FKP i Kongsøre, men blev fravalgt af FMI.
 • CPHGLOBAL leverende fartøjerne med 12 måneders garanti og ydede efter ønske fra FMI yderligere 6 måneders kulance på FPT-motorerne uden vederlag.
 • Der har ikke været fejl og mangler ved CPHGLOBAL’s leverance, hvorfor der derfor heller ikke er foretaget garantireparationer.

Efterfølgende leverancer og ydelser fra CPHGLOBAL:

 • FMI har efter modtagelse og accept af fartøjerne bestilt et Engine Derating Override (EDO) system, som gør det muligt for fartøjsføreren at annullere evt. motoralarmer. EDO-systemet er installeret og funktionstestet i fartøjerne i maj 2021.
 • FMI har som led i fartøjernes militarisering og klargøring til operativ tjeneste købt diverse teknisk support hos CPHGLOBAL. Denne support leveres løbende efter bestilling.

CPHGLOBAL vil gerne understrege, at vi værdsætter samarbejdet med FMI omkring dette projekt, og at vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Ovenstående redegørelse er alene udarbejdet for at imødegå ukorrekte fremstillinger i dele af dagspressen.