Fakta om Salg af Taktiske Jetski (TWC)

Dele af pressen har omtalt og kritiseret vores, Copenhagen Global A/S (CPHGLOBAL), salg af taktiske jetski til Forsvaret. Desværre indeholder omtalen en lang række ukorrekte oplysninger. Vi har derfor udarbejdet denne faktuelle gennemgang af forløbet, da salget naturligvis er gennemført i overensstemmelse med alle gældende regler:

Forudgående drøftelser mellem CPHGLOBAL og Golden Arrow Marine (GAM):

 • 13. til 17. september 2017 deltog CPHGLOBAL i DSEI, en militær udstyrsmesse i London, og besøgte i den forbindelse GAM’s messestand. CPHGLOBAL indledte under besøget drøftelser om muligheden for at blive distributør for GAM’s produkter, heriblandt taktiske jetski.
 • 30. oktober 2017 underskrev CPHGLOBAL og GAM en fortrolighedsaftale (Non-Disclosure Agreement) for at diskutere samarbejde og distributørskab af GAM’s taktiske jetski.

Distributøraftalen og underretning af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI):

 • CPHGLOBAL blev den 1. marts 2018 officielt autorisereret som salgs- og servicerepræsentant for GAM i Danmark, Norge og Sverige for taktiske jetski.
 • 14. marts 2018 underretter CPHGLOBAL skriftligt FMI om distributørskab af GAM’s taktiske jetski i bl.a. Danmark.
 • 26. april 2018 underretter og understreger GAM skriftligt FMI om, at CPHGLOBAL er deres repræsentant i Danmark mht. taktiske jetski. GAM beder ligeledes FMI om at sende alle forespørgsler vedr. taktiske jetski til både CPHGLOBAL og GAM.

Ordren på taktiske jetski:

 • I januar 2018 havde FMI kontaktet GAM mhp. køb af taktiske jetski. I de efterfølgende måneder  gennemførtes teknisk afklaring og udarbejdelse af kravspecifikation.
 • 2. maj 2018 sendte FMI – uagtet den forudgående underretning om distributøraftalen med CPHGLOBAL af 14. marts 2018 og 26. april 2018 – en indkøbsordre direkte til GAM om indkøb af taktiske jetski uden at sætte CPHGLOBAL i kopi.
 • 15. maj 2018 underretter GAM FMI om, at CPHGLOBAL – som adviseret – med virkning fra den 1. marts 2018 er GAM’s distributør i Danmark, hvorfor den konkrete indkøbsordre på jetskiene skal udstedes til CPHGLOBAL i stedet.
 • FMI oplyser GAM om, at FMI kun vil lade ordren gå gennem GAM som producent, og at FMI ellers ikke vil indgå indkøbsaftalen.
 • GAM afviser at lade handlen gå uden om CPHGLOBAL og henviser igen til, at FMI allerede den 14. marts 2018 var blevet informeret om, at CPHGLOBAL er GAM’s distributør i Danmark, og at alle handler skal gå gennem CPHGLOBAL, som kommunikeret den 26. april 2018
 • 18. maj 2018 giver FMI herefter GAM og CPHGLOBAL besked om, at indkøbsordren vedrørende de taktiske jetski trækkes tilbage, samt at ordren i stedet sendes i EU-udbud.
 • CPHGLOBAL stillede sig uforstående over for denne beslutning og anmodede om et møde med FMI. Sagsbehandleren i FMI blev på mødet af sin chef konfronteret med, at beslutningen om EU-udbud stred imod et internt undtagelsesnotat, som nødvendiggjorde, at ordren af fortrolighedshensyn blev indgået direkte med én leverandør uden om et offentligt udbud, og at dette måtte være CPHGLOBAL, der siden 1. marts 2018 var blevet eneforhandler af de ønskede taktiske jetski i Danmark.
 • Herefter blev indkøbsaftalen på de taktiske jetski indgået med CPHGLOBAL som kontraktholder og i overensstemmelse med distributøraftalen med GAM.

CPHGLOBAL vil gerne understrege, at vi værdsætter samarbejdet med FMI omkring dette projekt, og at vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.