Fakta om Motorvalg til USMI 11M NSW RIB

Dele af pressen har omtalt vores, Copenhagen Global A/S (CPHGLOBAL), anbefaling af motorer til Frømandskorpsets 11 meter Naval Special Warfare Rigid Inflatable Boats (NSW RIB). Desværre indeholder omtalen en lang række ukorrekte oplysninger, hvorfor vi finder det nødvendigt at orientere om sagens rette sammenhæng her.

Det korrekte forløb er følgende:

1. Frømandskorpsets/Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) motorvalg

Baggrund:

 • Frømandskorpset anvender 11 meter NSW RIB’er, hvoraf de 2 nyeste er leveret i 2019 af CPHGLOBAL til FMI. De 3 øvrige RIB’er er af ældre dato og købt gennem et Foreign Military Sale (FMS), dvs. det danske Forsvar har købt fartøjerne direkte af det amerikanske Forsvar i dette tilfælde.
 • De tre ældre fartøjer blev leveret med 2 stk. 5,9 liter Cummins-motorer, som udgik af produktion i 2013.
 • De to nyeste fartøjer blev leveret med 2 stk. N67 FPT-motorer.
 • Siden 2019 har Frømandskorpset (Specialoperationskommandoen) ønsket at udskifte motorerne på de tre ældre fartøjer til FPT-motorer, således at alle fem fartøjer bliver ens mht. motorer/fremdrivningslinje.
 • CPHGLOBAL har siden 2017 været enedistributør af FPT-motorer i Danmark og Grønland.

CPHGLOBAL og FMI’s indledende drøftelser:

 • På et møde hos Frømandskorpset i Kongsøre den 20. juni 2017 præsenterede CPHGLOBAL FMI og Frømandskorpset for valget mellem Cummins- og FPT-motorer mht. 11 meter NSW RIB’erne.
 • CPHGLOBAL rådede i den forbindelse FMI til at vælge FPT-motoren, da den er langt mere optimal end Cummins-motoren ift. 11 meter NSW RIB’erne, hvad angår motorkraften og kompatibiliteten med fartøjerne herunder f.eks. motorernes fysiske størrelse og indretning. Baggrunden for CPHGLOBAL’s anbefaling af FPT-motorerne uddybes nedenfor under pkt. 2.

Interne notater hos FMI:

 • CPHGLOBAL har efterfølgende gennem aktindsigt kunnet konstatere, at der har floreret notater, der byggede på objektivt forkerte data herunder især, at der blev foretaget en sammenligning af Cummins-motoren med en anden og ældre version af FPT-motoren end den faktiske. Endvidere gjorde urigtige antagelser og andre fejl og udeladelser i notaterne beslutningen om udskiftningen af Cummins motorerne til FPT-motorerne faktuelt forkert.
 • CPHGLOBAL gjorde FMI opmærksom på, at FMI’s beslutningsgrundlag beroede på objektivt forkerte oplysninger og data.
 • FMI valgte herefter at indkøbe FPT-motoren, som i øvrigt også var anbefalet af producenten af fartøjerne, United States Marine, Inc. (USMI).

2. CPHGLOBAL’s baggrund for anbefaling af FPT-motoren

 • CPHGLOBAL’s anbefaling af FPT-motoren skyldes blandt andet, at det – modsat hvad gælder for Cummins-motoren – ikke er nødvendigt med en ombygning af skrogstrukturen, for at motoren passer i motorrummet. En sådan ombygning er et væsentligt fordyrende element. Også af den grund blev FPT-motoren valgt til de nye 11 meter NSW RIB’er leveret af CPHGLOBAL.
 • Som bilag til dette fakta ark henvises til notat udarbejdet af FMI med tilhørende illustrationer, hvor FPT- og Cummins-motorerne sammenlignes, jf. dette link. CPHGLOBAL er blevet gjort bekendt med dette dokument via sin leverandør, USMI, som har fået dokumentet tilsendt af redaktør Peter Ernstved Rasmussen fra netmediet Olfi.dk. Med hensyn til indbygningen anbefaler USMI FPT-motorerne, hvorimod de ikke kan tilråde valg af Cummins-motoren. Illustrationerne viser, at FPT-motorerne har fysisk mindre volumen end Cummins-motorerne samt passer bedre i motorrummet.
 • Nærværende bilag viser endvidere, at FPT- og Cummins-motorerne er ens i det høje omdrejningsspektrum, men at FPT-motoren er overlegen i det lavere omdrejningsspektrum – hvor accelerationen genereres – idet den generelt har højere moment ved lavere omdrejningstal og opnår samme maksimum tidligere – og derfor er stærkere og hurtigere. Det betyder, at motorkraften i FTP-motoren er mere optimal end Cummins-motoren.

CPHGLOBAL vil gerne understrege, at vi værdsætter samarbejdet med FMI omkring dette projekt, og at vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.